Dosť bolo mýtov! Nechcete sa vzdať svojej vedenej hodiny ale bojíte sa prísť na mysore?Čo takto skúsiť kompromis?
Napriek tomu, že cvičíte na vedených hodinách, stupňuje sa u vás bolesť, pociťujte stres a okrem vyčerpania sa vám nedostavuje po hodine pocit úľavy a uvoľnenia? Veľa vedených hodín môže dnes pripomínať hodiny aerobiku, kde sa síce zapotíte ale výsledný efekt sa nedostaví. Túžite niekedy aby to už skončilo? Že týmto vaše telo neprejde? Stretávam sa s prípadmi, kde ľuďom dokonca niekoľko mesiacov cvičiacich jogu na vedených hodinách nebol dostatočne alebo vôbec vysvetlený princíp dýchania, súslednosti dychu a pohybu, bezpečnosť a prechody medzi pozíciami a čo je najhoršie ani pri pravidelnom cvičení sa ich zdravotný stav nezlepšuje, dokonca sa prehlbujú ich disbalancie a telo sústavne stresujú. Toto všetko prináša nevedomie a nepovedomie o vlastnom tele, ktoré cvičenec nemá priestor na klasickej vedenej hodine vnímať. Pritom nezáleží na tom , či ide o začiatočníka alebo pokročilého.
Avšak aj vedená hodina môže byť vedomá, pomalšia, kľudná a vnímavá. Učená a odovzdávaná slovom tak ako odporúča tradícia. Vsunuté variácie a obmeny plných ashtangových pozícií, priestor pre dopomoc, nelipnutie na tlačení sa vpred, priestor kde sa nikto s nikým a ani sám so sebou nepreteká a nebojuje.
DSC0018GurujiutanapadasanaBW
Už túto nedeľu sa prakticky pozrieme na túto problematiku. Pred hodinou krátky diskurz o zapájaných najproblematickejších častiach ako sú zápästia, lakte, ramená, bedrové kĺby, kríže, kolená, členky a priehlavky. K dispozícii budú bloky, pásky, vankúšiky. Naučíme sa cvičiť vedome a bezpečne, pokročilí si utvrdia sled pozícií, mierne pokročilí pochopia kde má ich telo limity a ako sa týmto limitom prispôsobiť tak aby počas praxe ,,netrpeli“ a dosiahli čo najväčší liečebný benefit pre svoje telo i myseľ. Vysvetlenie esenciálnej súčasti jogy- plného jogového dychu, ktorý je jedinou podmienkou pre plné a zdravé prevedenie jogových pozícii.
Vedomá a vedená skrátená hodina (po navasánu) sa uskutoční o 17:30 v Ananda joga štúdiu. Vítaní sú všetci, týždenní mysoristi aj nováčikovia. Zvýhodnená cena vstupu na prvú vedenú a vedomú hodinu sú 3€. Maximálna kapacita 12 osôb. Podmienkou účasti je aspoň mierna pokročilosť a spôsobilý zdravotný stav (zvládnutie stojných pozícií, nie po čerstvých úrazoch a veľmi ťažkých zraneniach). Všetko ostatné bude vysvetlené. Prihlasovanie a prípadné otázky píšte do správy tu na facebooku alebo na dominika.kovacikova@hotmail.com.
Teším sa na vás, majte krásny víkend 🙂
Namasté
Domi