sun-god-QA76_l

HISTÓRIA A DUCHOVNÝ VÝZNAM POZDRAVOV SLNKA

Tisícky rokov, bolo Slnko hlavným symbolom duchovného uctievania po celom svete. Od kultúr Mayov, Aztékov či Inkov, cez staroveký Egypt, Mezopotámiu, Japonsko a Čínu až po Indiu. Pozdrav slnka alebo SURYA NAMASKAR je tak nepochybne najstaršou zostavou v joge, ktorá sa praktikuje dodnes. V hinduizme je prvou a najdôležitejšou poslušnosť a pokora voči starším a voči dévam (prírodným prvotným božstvám). Božstvo Surya ako Slnko tu hrá rolu darcu tepla, svetla, úrody, požehnania, životnej energie, optimizu a samotného života na Zemi, ktorý by bez neho nebol možný. Každý pozdrav Slnku je teda vzdaním holdu a úcty, životodarnej energii, ktorá poskytuje život Zemi aj jej obyvateľom. Slnko, čo je veľmi zaujímavé, bolo už starovekými indickými učencami- rišiami umiestňované do centra vesmíru. Čo napokon potvrdzuje aj skutočné heliocentrické usporiadanie planetárneho systému.  c8be6cd28fda1ab569dbfaf62d4efa52

Koreňom slova namaskar je namas, čo znamená ,,klaňať sa“, či ,,vzdávať obdiv“, preklad sanskritského surya zas doslova znamená ,,vyžarujúci lúče.“ Podľa starovekých filozoficko náboženských textov Véd je Slnko duchom či dušou všetkých a všetkého alebo ,,Surya Atma Jagatas Tasthushasca„. Vo Vedách tiež nachádzame starú mantru, známu ako Gayatri mantra, ktorá nie je ničím iným než vyjadrením úcty k Suryi. Ty si Slnkom, ja som Slnkom. Všetko je Surya, ktorá je dušou a energetickou znalosťou celého univerza. A my sme súčasťou rovnakého univerza. Preto aj naša duša je Slnkom, naším vlastným vnútorným svetlom, našou vlastnou vnútornou žiarou. Každý pozdrav Slnku je teda modlitbou praktikujúceho nielen k Slnku ako nebeskému telesu, či personifikovanému božstvu ale tiež slnku v nás a druhých, smerujúcou k rozvinutiu vnútorného jasu a duchovnej realizácie. To je skutočnou podstatou praktikovania Surya Namaskar. Z jogového hľadiska táto začiatočná sekvencia predstavuje úvod do srdca fyzickej a duchovnej jogovej línie. Nie je však len zahrievajúcim a obyčajným fyzickým cvičením, ktoré pomáha zachovávať si pevné a silné fyzické telo a dobré zdravie, ale má oveľa väčší potenciál, ktorým je schopnosť zlepšiť kontrolu nad mysľou a docieliť väčšiu oddanosť (bhakti) a božskú blaženosť. Sama o sebe prináša Surya Namaskara duši šťastie, zdravie, slnečné svetlo a buduje duchovné vedomie voči všetkým aspektom nášho života. Vyžarujúce lúče slnka sú pre nás tiež zdrojom poznania. Pozdravy Slnka sú metódou, ktorú praktikujeme aby sme dosiahli stav zvaný ,,joga„, pod čím rozumieme spojenie tela, mysle a duše.

 

OPIČÍ BOH HANUMAN AKO TVORCA POZDRAVU SLNKU

Kto však stál za zrodom uctievania Slnka? Nebol ním nik iný ako legendárny ,,opičí boh“ Hanuman, hrdina veľkého starovekého diela Ramajána, ktorý bol fascinovaný slnkom už takmer od svojho narodenia. Už ako malé dieťa zbadal slniečko na oblohe. No považoval ho za stále sa zväčšujúce chutné a šťavnaté lahodné mango 😀 A tak sa jedného dňa odrazil od zeme za pomoci svojich silných opičích nôh, vystrčil vpred svoje dlhé opičie ruky, naprahol ramená, vzlietol a uspel. Uchmatol si Slnko pre seba. Hanuman totiž nebol len takým obyčajným dieťaťom, už ako malému sa mu pripisovali nadprirodzené schopnosti, ktoré neváhal vo svoj prospech aj patrične využívať. Akonáhle Slnko chytil, rovno ho začal aj jesť, čo však zapríčinilo temnotu a tmu v celom vesmíre. To, že sa deje niečo veľmi zle bolo ostatným bohom okamžite jasné. Slnko zapálilo Hanumanovi ústa, ale ten tvrdohlavý opičiak ho jedol až dovtedy, kým po ňom mocný Boh Indra nevrhol svoj diamantový blesk (vajra). Ten ho zasiahol priamo do čeľuste. A toto jediné pomohlo, Hanuman otvoril ústa, vypustil Slnko a svet zalialo opäť jasné a hrejivé svetlo. Ale vadžra Hanumanovi ublížila, zlomila mu čeľusť (hanu), podľa čoho dostal aj prezývku, pod ktorou ho dnes poznávame, Hanuman „ten, ktorý má zlomenú čeľusť.“ Bohovia dočasne odobrali Hanumanovi jeho moc, ale pretože sa zľutovali nad stavom jeho čeľuste mu napokon venovali špeciálne schopnosti a to neobyčajnú silu, rýchlosť, schopnosť meniť svoj tvar, úžasnú pamäť a kvality skutočného milovníka Boha, ktoré mu mali byť obnovené v budúcnosti, keď stretne a bude slúžiť lordovi Ramovi.

Ako Hanuman rástol potreboval vzdelanie. „Prečo sa nespýtať Suryu?“ navrhla jeho matka Anjana: “ Veď každodenne riadi svoj slnečný voz po celom svete a vidí všetko a všade. Pozná všetky posvätné písma a letí ešte vyššie a ďalej ako môžeš ty. Som si istá, že zabudol na ten tvoj malý ovocný incident, keď si bol dieťa.“ A tak Hanuman požiadal Suryu, aby bol jeho učiteľom, ale Surya to odmietol. Odpustil síce Hanumanovi, že sa ho pokúšal jesť, ale vzápätí povedal: „Mám prísny plán a žiadny voľný čas. Musím sa stále pohybovať. Nemôžem sa zastaviť, aby som ťa učil, a okrem toho, ako sa môžeš niečo efektívne naučiť, keď sa stále pohybujem?“ „Čo ak budem držať krok s vami?“ spýtal sa ho Hanuman. “ To nebude možné,“ odpovedal Surya, „ale v poriadku.“ Hanuman vyletel a  postavil sa tvárou pred Suryu, a Surya, ktorý ocenil vytrvalosť v študentovi začal putovať oblohou a vysvetľoval svoju náuku zároveň ako sa pohyboval. Prirodzene, toto znamenalo, že Hanuman vždy cestoval s tvárou otočenou k svojmu učiteľovi, pretože otočiť sa tvárou od svojho učiteľa je veľmi hrubé a neúctivé. A takto sa stalo, že Hanumanova spätne sa pohybujúca trajektória sa stala pôvodom cvičenia Surya Namaskar. Hanuman bol pritom taký oddaný študent, že zvládol všetky Védy počas jedného týždňa. A aký bol poplatok Suryovi za učenie a odchod? Surya odmietol akúkoľvek platbu. „Sledovanie oddaného študenta bolo mojou vlastnou odmenou,“ povedal. „Tak potom,“ povedal Hanuman, „môžem vám ponúknuť len moju vďačnosť a Namaskary (úctyhodné pozdravy).“ A tak sa séria Surya Namaskar stala guru dakshinou pre Suryu (vzťah medzi učiteľom a študentom je neoceniteľný, avšak akonáhle študent dokončí svoje štúdie, je mu dlžný poplatok za odchod- tzv. guru dakshina), poplatkom Hanumana boli práve Pozdravy Slnka.

The greatestwealth is yourhealth.jpg

LIEČEBNÉ ASPEKTY

Hovorí sa, že pomocou Pozdravu Slnku môžu ľudia dosiahnúť radosť, štastie a spokojnosť a nepoľahnúť starobe ani smrti. V Indii dodnes platí ,,Árógjam bháskarádiččhét“ alebo ,,O zdravie treba žiadať Slnko“. A zdravie ako vieme, je našim najvzácnejším bohatstvom. Existuje všeobecné presvedčenie, že na duševné choroby liek neexistuje. Védy však hovoria, že pomocou Surya Namaskary možno vyliečiť aj duševné choroby. Pri uvažovaní o význame mantry ,,Hrdrógam mama súrja harimánam ča nášaja, ,,Ó, Slnko, odstráň to, čo je nezdravé pre moje srdce a myseľ. Dokonca možno vyliečiť aj duševné ochorenia a choroby vzniknuté z prárabdha karmy, teda výsledkov minulých skutkov, ktoré sa prejavujú v tomto živote. Okrem bežných ochorení a ,,slabostí“ tela sa človek praktizujúci Pozdravy slnka dokáže zbaviť malomocenstva, epilepsie a žltačky. Ľudia, ktorí praktizujú jogu a pozdravy Surya Namaskar, nepodľahnú neduhom žiadneho druhu. Ašpiranti by mali pozdravy slnku praktizovať a zbaviť sa strachu a pochybností, Niektorí ľudia dlhodobo pracujú v sede alebo v stoji na jednom mieste, a tak ich pri sedení či státí bolia kĺby. Absolvujú všelijaké lekárske vyšetrenia ale bezvýsledne. Pozdravy ich však týchto bolestí môžu zbaviť. Pričom neobmedzujú svoj účinok len na časť tela ale pôsobia na celý organizmus.

Medzi isté liečebné benefity Pozdravu Slnka patria podľa záznamov avadhského rádžu, ktorý pozoroval účinky na sebe, na svojej rodine, na svojom okolí aj v na školách a vo svojom kráľovstve nasledovné:

 • Posilňuje tráviace ústrojenstvo, pretože postupne naťahuje a stláča brucho, masíruje vnútornosti (pečeň, žalúdok, slezinu, črevá a obličky), urýchľuje trávenie, odstraňuje zápachu a odstraňuje dyspepsiu (všetky poruchy trávenia).
 • Posilňuje brušné svalstvo a pôsobí tak na udržanie orgánov na správnom mieste. Sú vylúčení krvné zrazeniny v brušných orgánoch.
 • Synchronizuje pohyb a dýchanie, do hĺbky prevetrávajú pľúca, okysličujú krv a dezinfikujú ju vytlačovaním CO2 a škodlivých plynov dýchacími cestami.
 • Zvyšujú srdečnú činnosť a prekrvenie v celom organizme, čo je rozhodujúce pre zdravie. Znižuje vysoký krvný tlak, srdečné palpitácie (búšenie srdca) a naviac zahrieva končatiny.
 • Posilňuje nervový systém vďaka striedavému naťahovaniu a ohýbaniu chrbtice, reguluje funkcie sympatika a parasympatika, podporuje spánok, zlepšuje pamäť.
 • Odstraňuje starosti a ukľudňuje úzkostlivých ľudí. Nervové bunky sa zotavujú pomalšie než ostatné, avšak pravidelné a pilné praktikovanie pozdravu slnku zaisťuje ich normálnu funkciu.
 • Stimuluje a normalizuje činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním, najmä štítnej žľazy, a to kompresívnymi pohybmi v krku.
 • Osviežuje pokožku. Kožou odchádza veľké množstvo toxínov, pretože dobre vykonávané cvičenie vedie k ľahkému spoteniu. Odporúča sa pritom cvičiť až k dôkladnému spoteniu sa. Pokožka priamo žiari zdravím a omladne.
 • Zlepšuje svalstvo na celom tele, na krku, na ramenách, zápästiach, na prstoch, na chrbtici, v bedernej oblasti, v oblasti brušných svalov, stehien, lýtka, členkov. Vďaka posilneniu chrbtových svalov predstavuje jednoduchý a pritom účinný prostriedok boja proti ľadvinovým chorobám.
 • Upravuje vzhľad a držanie poprsia. Prsia sa normálne vyvíjajú, stávajú sa pevné a pružné vďaka stimulácií žliaz a posilnením prsného svalstva.
 • Upravuje činnosť materince a vaječníkov, odstraňuje menštruačné nepravidelnosti, rovnako uľahčuje pôrod.
 • Pôsobí preventívne proti vypadávaniu vlasov a oddaľuje šedivenie.
 • Vyrovnáva účinok nosenia vysokých podpätkov, úzkych topánok, opaskov a ostatným zvieravých častí odevu, predchádza plochým nohám a posilňuje priehlavky.
 • Odstraňuje tukové vankúšiky, najmä tuk v oblasti brucha, na bokoch, stehnách, krku a brade.
 • Zmenšuje abnormálne vyčnievanie ohryzku vďaka predklonom krku a rytmickému stláčaniu štítnej žĺazy.
 • Odstraňuje nepríjemné telesné zápachy, toxíny odchádzajú normálnymi cestami: kožou, pľúcami, črevami a obličkami.
 • Zvyšuje odolnosť voči chorobám.
 • Formuje ľudské telo, bez spôsobovania svalovej hypertrofie. Znižuje prebytok tuku.
 • Dodáva pôvab a krásu pohybom a pripravuje k športovým výkonom (pred behom, lyžovaním korčulovaním, plávaním- ako warm up a vhodná dynamická rozcvička)
 • Podnecuje a udržuje mladistvého ducha, čo je asi nejoceniteľnejší triumf. Je úžasné vedieť, že sme pripravení čeliť výzvam života a vyťažiť maximum skutočnej radosti,
 • Zaisťuje zdravie, silu, dlhovekosť, na ktorú má nárok každý jeden človek.
 • Rozprúdi cirkuláciu krvi a lymfy, odtok odpadových látok
 • Harmonizuje nervovú sústavu- ponaťahuje a spevní 90% tvojho tela
 • Zväčšuje objem pľúc, okysličenie orgánov a omlaďuje a zlepšuje ich fungovanie
 • Zlepšuje spánok a koncentráciu
 • Aktivuje a regeneruje kĺby

Praktizovaním série Surya Namaskar stimulujeme kariovaskulárny (srdcovocievny systém), zohrievame svaly a kĺby, šľachy a väzivá sa pôsobením tepla stávajú pružnejšie a naša myseľ sa sprítomňuje a obracia svoju pozornosť do vnútra. Na fyzickej úrovni, tieto pohyby zapaľujú vnútorný oheň, ktorý purifikuje a očisťuje telo aj orgány (agni). Keď oheň agni vzplanie, kombinácia dychu a pozícii očisťujú telo od toxínov a myseľ od nezdravých myšlienok. Jedine keď vnútorný oheň svieti dokáže joga spúšťať skutočné zázraky transformácie.

Screen Shot 2014-12-09 at 13.17.17 - Version 2

METÓDA a PREVEDENIE:

Staré texty ,,šastry“ nás však upozorňujú, že sa Namaskár musí vykonávať podľa istých pravidiel a nemá sa praktizovať podľa ľubovôle, pretože len vtedy sa boh Slnko, ochranca zdravia zaraduje a obdarí nás bohatstvom, vitalitou a ochranou. Spôsob vykonávania tejto dynamickej sekvencie už opísali mnohí. Všetci sa však zhodnú, že tradičná Surya Namaskar dodržuje predovšetkým metódu vinjásy (prepojenia dychu a pohybu), réčaky (výdychu), púraky (nádychu) a meditácie. Tradícia zahŕňa v celej svojej komplexnosti: vinjásu, réčaku, puráku, dhjánu (meditáciu), drišti (pohľad, bod zamerania pohľadu) a bandhy (energetické zámky, či sťahy). Je to metóda, ktorú treba dodržiavať, ak sa nedodržiava, ide len o obyčajné fyzické cvičenie a nie o skutočné pozdravy Surya Namaskar. Tradícia Hatha jogy odporúča praktizovať pozdravy už pred úsvitom alebo tesne pred východom Slnka, pokiaľ je to možné smerujúc na východ. Okrem pozdravov aj samotnú jogu je ideálne cvičiť ráno, pred raňajkami (teda nalačno) a celkovým chaosom dňa a povinnosťami. Telo je ráno síce tuhšie ale myseľ je celkom pokojná, ešte neabsorbovala udalosti z celého dňa, preto nie je rozrušená, rovnako je tak očistená a osviežená nočným spánkom. Všetky jogové praxe a všetky jogové školy majú spoločné korene v praxi Surya Namaskara. Existuje preto okolo 25 variant pozdravov slnka. Nás zaujíma ashtangova línia pozdravov, známa ako SURYA NAMASKAR A a B. Prvá A má 9 vinjás, druhá B 17 vinjás. Oba pozdravy A & B dokopy sú považované za plnú jogovú prax a tiež tzv. denné minimum (v opakovaní 5 a 5x), ktoré tvoria pozvoľný prechod od pohybového cvičenia k statickým pozíciám. S modifikáciami a variáciami ich môže cvičiť v podstate každý, sú vhodné pre jednotlivca a pri skupinovej výučbe napomáhajú k zjednoteniu rytmu všetkých študentov. Môžeme ich praktikovať za každého počasia, pretože je možné ich cvičiť v miestnosti rovnako ako na vzduchu. Nezaberú viac ako niekoľko minúť denne (od 3 do 10-15 minút). Nič nestoja, nevyžadujú ani vybavenie ani nákladný materiál a stačí priestor 2 m2.

Hlavným fyzickým a psychickým účelom praxe Pozdravov Slnka je, že prehrievajú a prebúdzajú celé telo, uvoľňujú svaly, otvárajú kĺby, stimulujú neurologické, obehové a jemné energetické dráhy a vedú k vedomému vnímaniu tela a synchronizácii dychu, tela, mysli a ducha. Rovnako rozvíjajú ,,tapas„- vnútorný oheň a disciplínu. Cvičenie môže pôsobiť upokojujúco a tlmivo na nervový systém a myseľ a zároveň zobúdzajúco a zahrievajúco, dynamicky na fyzické telo, svaly a duševnú sviežosť.

Príprava

Postavíme sa do vzpriameného stoja s tvárou otočenou k východu. Spojíme dlane pred srdcom na mieste srdcovej čakry Anaháta a sprítomníme sa úvodnou mantrou. Akonáhle pocítime kľud a jednotu nádychu a výdychu upažíme nadol a otočíme dlane vpred. Uvoľníme celé telo. Zatvoríme jemne oči a stíšime myseľ. Nevšímame si myšlienky, ktoré sa vynárajú z našej mysle. Sústreďujeme sa naplno na nádych a výdych, na príliv blahodárnej životnej sily (prány). Tak vchádzame vedome do kontaktu s touto kozmickou silou. Najprv po dosiahnutí vznešeného kľudu, ktorý naplní každú bunku tela i myseľ, začíname svoj pozdrav slnku. Záleží len na nás, aby sme vedeli načerpať z vesmírneho zdroja- pre vlastné dobro i pre dobro iných- čo najviac.

Pozdrav slnku A & B.png

POZDRAV SLNKA A

 1. SAMASTHITI (pevný stoj): predstavuje zakorenenie, rozpínanie a duševnú vyrovnanosť, drišti cez konček nosa dostratena pred sebou
 2. NÁDYCH: Celistvosť chrbtice (spinálna jednota) a následné predĺženie v Urdhva Hastásane (ruky hore), ruky ťaháme nahor, dlane spojíme nad hlavou a uprieme na ne pohľad, drišti pohľad do dlane (palec)
 3. VÝDYCH: Kľudné natiahnutie zadnej časti tela, uvoľnenie a relaxované predĺženie chrbtice  v Uttanásane, prebudenie hrudnej oblasti a srdca s pľúcami, krk je maximálne uvoľnený, čelo sa dotýka kolien, drišti cez nos ku kolenu
 4. NÁDYCH: Hlava zdvihnutá, pohľad cez líniu nosa pred seba
 5. SKOK/ODKROČENIE DOZADU do Chaturangy Dandasany (pozícia štvornohej palice), posilnenie pliec, ramien, brušného stredu a dolných končatín
 6. VÝDYCH: klesneme nadol
 7. NÁDYCH: Urdhva Mukha Svanásana (Pes s hlavou nahor), záklon hlavy, natiahnutie pletenca ramenného a pohľad cez konček nosa
 8. VÝDYCH: Posilnenie a natiahnutie celého tela v Adho Mukha Svanásane (Psovi hlavou nadol), chrbát tlačíme dozadu, prsty na rukách naširoko (šetríme zápästia), hlava je voľná, visí medzi ramenami, pohľad na stehná alebo pupok
 9. NÁDYCH: SKOK/PRIKROČENIE DOPREDU do Ardha Uttanásany, hlave hore, pohľad cez nos
 10. VÝDYCH: Kľudné natiahnutie zadnej časti tela, uvoľnenie a relaxované predĺženie chrbtice  v Uttanásane, prebudenie hrudnej oblasti a srdca s pľúcami, krk je maximálne uvoľnený, čelo sa dotýka kolien, drišti cez nos ku kolenu
 11. NÁDYCH: Celistvosť chrbtice (spinálna jednota) a následné predĺženie v Urdhva Hastásane (ruky hore), ruky ťaháme nahor, dlane spojíme nad hlavou a uprieme na ne pohľad, drišti pohľad do dlane (palec)
 12. SAMASTHITI (pevný stoj): predstavuje zakorenenie, rozpínanie a duševnú vyrovnanosť, drišti cez konček nosa dostratena pred sebou

POZDRAV SLNKA B

Objavujú sa tu dva nové prvky: Utkatasana (pozícia stoličky) a vykročenie/výpad pravou a ľavou nohou do Virabhadrasany I. (Bojovník I.)

Po praxi

Položíme sa na chrbát, mierne roznožíme a ruky položíme volne na solárny plexus (slnečný pletenec). asi dva až tri prsty pod posledným rebrom, na oblasti žalúdka. Zatvoríme jemne oči a uvoľníme celé telo, zmyslové orgány, myseľ aj dych. Sústreďujeme sa na solárny plexus, na princíp svetla a života, ktorý je zastúpený tiež v nás. Nadychujeme sa pomaly a kľudne a predstavujeme si ako s nádychom vedieme pramienok svetelnej energie z tejto oblasti až do centra medzi obočím do adžňa čakry (tretie oko), v oblasti uprostred čela medzi obočím. Je to centrum vedomia. S výdychom sa uvoľňujeme a vydržíme ležať aspoň 5 minút.

33c368_58944d7bba33411fa9beb9570c63a30d_mv2

ČAKRY

Pozdravy slnku stimulujú tiež energetické centrá v našom tele zvané čakry:

 • anaháta čakra (srdcová, 4. čakra), je aktivovaná a stimulovaná spojením dlaní pred srdcom v stoji, čo lieči choroby hrudnej dutiny, srdca a pľúc. Podporuje blaženosť, mier, harmóniu, lásku, pochopenie, súcit, čistotu, jednotu, milosrdenstvo, dobrotu a odpustenie.
 • višudhi čakra (krčná, 5. čakra) je aktivovaná a stimulovaná pri natiahnutie krku hore k dlaniam a pri predklone s čelom ku kolenu, tiež pri pozícii palice (dosky) Chaturange, čo lieči štítnu žľazu, prištítne telieska, hlasivky, jazyk, krk, krčnú chrbticu. Podporuje neobmedzený pocit štastia a slobody, vyvážené myslenie aj city.
 • muladhára čakra (koreňová, 1. čakra) je aktivovaná a stimulovaná predklonom a hore pozerajúcim psom, čo lieči choroby ženského aj mužského urogenitálneho traktu, močového mechúra. Podporuje vitalitu, životnú sílu a rozvoj vedomia.
 • ádžňa čakra (tretie oko, oblasť  v strede čela nad medziobočím, 6. čakra) je aktivovaná a stimulovaná psom s hlavou nahor, čo lieči choroby nervového pôvodu, očí, lebečnej dutiny, nosohltanu. Táto čakra je tiež centrom nášho vedomia, múdrosti, poznania, správneho rozlišovania.
 • manipúra čakra- solar plexus (solárny pletenec, na úrovni žalúdka až pupku, tri prsty pod posledným rebrom, pupočná 3. čakra ) je aktivovaná a stimulovaná pri predklone, čo je výborné pre posilnenie tráviaceho ústrojenstva, najmä však žalúdka, pečene, sleziny, očí, uší a pamäte. Je zdrojom rovnováhy, sily, vôle a aktivity.
 • svádhišthána čakra (sakrálna 2. čakra, na spodnom konci krížovej kosti) je aktivovaná a stimulovaná pozíciou kobry, tiež pri klesnutí z chaturangy dole, lieči pohlavné orgány, močový mechúr, obličky, telesné tekutiny, krv, tráviace šťavy, spermie a lymfu. Podporuje bystrosť a rozvoj osobnosti.
 • sahasrára čakra (korunná 7. čakra na korunke hlavy), pri vizualizácii v záverečnom relaxe, môžeme smerovať prúd energie nielen do adžňa čakry ale aj sem, prehĺbime vedomie, pamäť, koncentráciu a vnímavosť, sebarealizáciu, poznanie a vyliečime psychické choroby.

VNÚTORNÉ POSOLSTVO

Každá pozícia pozdravu vyjadruje určité postavenie Zeme k Slnku avšak poukazuje aj na naše postavenie vo vzťahu k okolitému svetu. Nad obzorom začalo práve vychádzať slnko, aby nás zohrialo po studenej noci, vystavujeme mu svoje telo a celú bytosť.(Hlboká) poklona (predklon) zdroju života na zemi (Slnku) predstavuje vzdanie úcty. Vo výdrži, klesnutí aj dolepozerajúcom psovi nechávame dopadať lúče vedomia a prejasnenia na chrbát, pestujeme tak skromnosť, trpezlivosť, odhodlanie a výdrž prekonávať aj temné stránky života. Vystavením tváre ohrievajúcemu Slnku, načerpávame silu mysle, energiu, (po)zdvihnúť sa z temnoty, pozrieť na svet okolo seba a vnímať zmysel svojej činnosti a vlastnej existencie. Zároveň pokojne príjmame svoj údel a prekonávame aj tie najťažšie problémy, záverečným predklonom manifestujeme skromnosť a s následným zdvihnutím do stoja vykračujeme v ústrety novému žiarivému dňu v spoločnej jednote s okolitým svetom, kde vládne prijatie, akceptácia a hlboký mier v sebe aj s ostatnými.

Prvé čo Slnko urobilo bolo, že odstránilo temnotu a tmu z celého sveta. Preto, ktokoľvek má temnotu a tmu vo svojom vnútri praktikovaním Pozdravov Slnka túto temnotu odstráni a vstúpi do neho svetlo a jas.

Processed with VSCOcam with x1 preset

 

RADA NA ZÁVER

Pracujte na každej jednotlivej pozícii zvlášť niekoľko dní, začnite tými jednoduchými. Nasnažte sa dosiahnúť dokonalosť. Príťažlivosť Surya Namaskaru spočíva v neustálom zdokonaľovaní, ktorý dosahujeme pri jeho pravidelnom opakovaní. Ženy by nemali vykonávať túto prax počas prvých dní menštruácie. Sústredenie a dych sú prvoradé, pre každý pohyb sa vyžaduje aktívna účasť psychiky. Nesmieme myslieť na nič iné, pohybom venujeme svoju plnú pozornosť, je potrebné sa vyhnúť rozptýleniu a prerušeniu. Počas jednotlivých častí pozdravu je potrebné zachovávať pravidelný rytmus. Ráno môžu byť prvé časti pozdravu pomalšie (odstupujeme, neodskakujeme), menej prehĺbené, pretože svaly a šľachy ešte nie sú dobre zahriate a rozcvičené. Doporučuje sa otočiť sa smerom k vychádzajúcemu slnku alebo aspoň smerom k východu. Myslite na slnko, sústreďte sa naň, na tejto zdroj všetkého života na zemi. Všetka energia, dokonca aj tá, ktorú potrebujete k praktikovaniu tohoto pozdravu, vychádza z jeho žiarenia. V určitej chvíli každý atóm vášho tela bol súčasťou hviezdy podobnej slnku. Myslite na kozmickú silu, ktorá sa prejavuje prostredníctvom slnka. Tento postoj dopomôže k vyššej úrovni, dokáže vdýchnuť duch pozdravu slnku, ktorý tak prestáva byť obyčajným svalovým cvičením a integruje celú osobnosť. Dôležité je synchronizovať dýchanie a pohyby. Obtiažnosť je len zdanlivá. Synchronizácia je jednoduchá a bolo by veľmi náročné pracovať inak, bez toho aby sme sa zadýchali. Pokiaľ časom správne skĺbime pohyby a dýchanie, praktikujeme pozdrav bez výrazného zadýchania a bez námahy. Zo začiatku kým do telesnej pamäte nahrávame samotný pohyb neberte ohľad na exaktné dýchanie ale dýchajte normálne a pravidelne podľa svojho. Bez pozdravov Slnka, naše telo nie je pripravené robiť žiadnu z ásan (jogových pozícií), pretože musí byť najprv zohriate. Bez toho tam prax jogy nebude a nie je  možná. Hocikto môže robiť čokoľvek na uliciach alebo kdekoľvek inde, ale bez Pozdravov Slnka to nie je joga. Skoré ranné cvičenie a prvé lúče slnka dopadajúce na naše telá nám dodávajú obrovské množstvo sily a energie. Keď jedinec zažíva samadhi, alebo tiež skúsenosť najvyššieho Boha sám v sebe nazýva sa to ,,vychádzanie slnka vnútri“.

Poctivo a pravidelne praktikovaný Pozdrav Slnku zaisťuje pevné zdravie, trvalú energiu a vracia starším ľuďom ich mladosť. A avadhský rádža dodáva ,,Môj vlastný život, rovnako ako život mojej rodiny sa stal spevom šťastia, vďaka pozdravu slnka.“ Pokiaľ poznáte a praktikujete Surya namaskar, robte ho s ešte väčším úsilím a zvyšujte počet každodenných cvičení.

Držím palce na vašej jogovej ceste 🙂

Autor: Dominika Kováčiková

Všetky práva vyhradené