Yin joga – vnútorná joga tichej sily

Yin joga je kľudná, meditatívna, fyzicky pasívna, mentálne aktívna, relaxačná, restoratívna a zároveň silne regeneračná forma jogy. Predstavuje protiklad k väčšine foriem jogy či športov praktikovaným v západnom svete, ktoré sú viac menej jangovej, silovej a vôľovej povahy, pričom sa v nich využíva hlavne práca so svalmi, jednotlivými svalovými skupinami, snaha o dosiahnutie určitej formy či úsilie k dosiahnutiu stanoveného cieľu (odstránenie bolesti chrbta, vnútorná rovnováha, zlepšenie flexibility, vybudovanie svalovej hmoty, výdrže, či zlepšeniu výkonnosti v športe). Yin joga je svojim charaktrom zameraná na tzv. yinové štruktúry tela (spojivové tkanivá tela- fascie, kosti, kĺby, väzy, šlachy a kĺby), vhodne dopĺňa jangové dynamické štýly jogy (Ashtanga, Hatha, Flow vinyasa, Powerjoga a i.) či aktívne či vytrvalostné športy (beh, lyžovanie, cyklistika, bojové športy a i.). Jej prax prináša obrovský prínos pre telo  a myseľ. Fyzicky je klúčom k otvoreniu a zlepšeniu flexibility príjemným nenásilnym spôsobom, odovzdaním sa a uvoľnením nervovej sústavy, ktorá následne uvoľňuje pohybový aparát, bez primárneho  aktívneho zapojenia svalového napätia vyvolaného vôľou a úsilím, ide o pasívne odovzdanie sa. Yin joga je vnútornou formou jogy, ktorá našu pozornosť obracia dovnútra tela i mysle, učí nás odovzdaniu sa, prijatiu a uvedomeniu si zaužívaných vzorcov správania. Najväčšia pozornosť je venovaná kostiam, kĺbom, šľachám, väzivám, ktoré sú najbližšie k jadru tela (oblasť brucha, panvy, spodnej časti chrbta, ale tiež končatinám), mimoriadny dôraz je pritom kladený fasciám. Fasice z latinského ,,fasces“ sú zväzkami, obalmi svalov, ktoré ich ovínajú, sú neoddeliteľnou oporou ako pre svalový tak aj nervový, cievny a lymfatický systém, v podstate držia naše telo pohromade, pričom sú tiež zodpovedné za tvar vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie či funkciu a navyše ich aj chránia a bránia šíreniu infekcií. Pozoruhodne je, ze jednotlivé fascie spolu komunikujú, majú preto veľký význam vo fyzioterapii aj v jogovej praxi. Liečebne dochádza k prepojeniu fascií pohybového aparátu, fascií vnútorných orgánov a nervových fascií. V praxi činskej medicíny, by sme ich jemné prepojenia vedeli definovať aj meridiánovými dráhami (neviditeľná sieť kanálov v ľudskom tele, kadiaľ prúdi životná energia). Yin joga ich aktiváciou cez dlhodobejšie držanie pozícii (2-5 minút, v pokročilej praxi aj 8 minút a viac), odstráňuje bloky zabraňujúce prúdeniu životnej energie v organizme človeka, ktorý týmto spôsobom ozdravuje. Pomalé a vedomé zaujatie asán, dlhšie zotrvanie v pozícií, prispieva k lepšiemu uvedomeniu nášho tela, vnútorného sveta, štartuje samoopravné procesy v nervovej sústave, pohybovom aparáte, zlepšuje flexibilitu, prekrvenie svaloviny, väzov a šliach, v konečnom dôsledku dokonca vedie k posilneniu aj najyinovejších častí ako sú  kĺby, či dokonca kosti, ich opätovnou mineralizáciou, vyživením, zhustením kostného tkaniva, preto je mimoriadne vhodná aj pre ľudí trpiacich osteopéniou či osteoporózou. Väčšina statických pozícií sa praktikuje v sede, alebo v leže na podložke, použivajú sa rôzne modifikácie, variácie a úpravy pozícii, rovnako tak jogové pomôcky, vankúše, bolstre, valce, tehličky, pásy, deky. Samotný cvičenec si počas celej praxe uvedomnuje svoje limity s ktorými vedome pracuje s možnosťou určovať si spôsob ako do pozície vchádzať, či vychádzať, určuje si hĺbku, intenzitu i dobu, počas ktorej ostáva v jednotlivých pozíciách, rovnako tam má na výber z tzv. kompenzačných, vyrovnávajúcic či neutrálnych pozícií. Yin joga prináša uvoľnenie stuhlosti nielen po fyzickej stránke, ale poskytuje aj priestor na emocionálnu očistu a prežitok hlbokej relaxácie a skľudnenia našej psychiky. V pozíciach zotrvávame dlhší čas a to nám otvára priestor na uvedomenie si prítomného okamihu a o čo dôležitejšie aj zotrvanie v ňom. Praktikovanie yin jogy nám poskytuje nové možnosti k aktívnej práci na sebe samom v kontexte sebeprijatia, pozorovania svojích emócii, odovzdania sa danej situácii (pozorujeme čo sa deje v našom tele a v našej mysli bez posudzovania). Tento štýl jogy je mimoriadne vhodný pre všetkých praktikantov dynamických štýlov jogy, cvičencov bojových umení, aktívnych športovcov, seniorov, ľudi po zranení a úrazoch, operáciách a rehalibitáciách, v období svalovej rekoncalscencie, ľudí s permanentným stresom a napätím, pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou a i. Jin joga patrí medzi statické štýly jogy. Jej hlavným cieľom je obnoviť prirodzenú životnú energiu, pretože ak existujú v tele bloky a energia nemôže voľne prúdiť, odzrkadľuje sa to negatívne na fyzickom i psychickom zdraví človeka. Cieľom jin jogy je teda nielen zlepšiť zdravotný stav človeka a jeho psychiku, ale aj naučiť ho žiť v prítomnosti a tešiť sa zo života. Tento druh jogy bude vyhovovať všetkým, ktorí milujú pomalé a pokojné cvičenia alebo len hľadajú spôsoby skľudnenia v tomto hekticom svete.

Po praxi podporíme prúdenie uvoľnenej životnej energie dychovými pranayamovými technikami a následnou krátkou meditáciou vnímavosti a všímavosti.

Lekcia yin jogy trvá 75 minút, je vhodná pre absolútnych začatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých praktikantov. Cena za vstup pre jednu osobu je 6 €, možnosť zakúpiť si 10 vstupovú permanentu v hodnote 50 € (platí pre všetky štýly jogy v Anadna joga štúdiu).