Začiatočnícke hodiny ako už názov predpovedá sú hodiny určené všetkým dosiaľ ,,jogou nepobozkaným“ aj tým, ktorí ju už niekedy skúsili ale nepamätajú si ju alebo neovládajú techniky a systém jej prevedenia. Sú úvodom do Ashtanga jogy a ich obsahom je výuka správneho dýchania (otvorenie dychu), ktoré je základným stavebným prvkom všetkých jogových škôl, ďalej prepájania dychu a pohybu (vinyasa), ako sa bezpečne a ľahko pohybovať medzi jednotlivými pozíciami (ásanami), nácvik denného minima (Pozdravy slnka) a záverečné pozície. Na tieto základy sa ďalej krok po kroku v rámci tradičnej výuky jogy nabaľujú ďalšie pozície a to všetko s ohľadom na  obmedzenia či limity tela (možnosť variácií, modifikácií pozícii) každého jedného cvičenca, kde flexibilita, vek, schopnosti či hmotnosť nehrajú žiadnu úlohu. Pozície sa učiteľom nedemonštrujú ale sa ich žiaci priamo na hodine aj učia dostať do pohybovej aj mentálnej pamäte aby už hneď po prvej úvodnej hodine odchádzali s niečím, na čom budú môcť stavať aj svoju prípadnú domácu prax. Pohyb je vykonávaný pod dozorom učiteľa, bezpečne a s čo najväčším liečebným potenciálom. Domov si odnesiete tiež cvičebno-učebný materiál. Nemusíte navštevovať drahé kurzy, jogu nielenže učíme ale sa ju aj NAUČÍME v tradícii Mysore tak ako bola pôvodne učená a žiakom odovzdávaná starými majstrami. S každým jedným začiatočníkom si pred hodinou prejdeme jeho zdravotný stav, obmedzenia a limity aby bola pre neho potešením a maximálnou úľavou. Po absolvovaní aspoň troch začiatočníckych hodín sa žiak má možnosť zúčastniť všetkých typov jóg, ktoré v Ananda joga štúdiu prebiehajú. 

Hodina pre začiatočníkov obvykle trvá 60 až 70 minút (vrátane konzultácie). Vhodná je nielen pre začiatočníkov, ale aj cvičencov iného systému či školy jogy. Jednorázový vstup je 8 €. Možnosť zakúpiť permanentku na úvodné tri začiatočnícke hodiny za zvýhodnenú cenu v hodnote 20 €.