Ananda – blaženosť, radosť

Ananda – blaženosť, radosť

Slovo ananda je sanskritskeho pôvodu a jeho význam je radosť, najvyššia blaženosť. Anandu môžeme chápať ako šťastie, pokoj, extázu, vytrhnutie, lásku, stav pokoja, pokojnú radosť, radosťou naplnený stav, božskú blaženosť alebo duchovné opojenie alebo len jednoducho...